• 0 342 611 26 66

 

Dr. Öğr. Üyesi Demet DOĞAN


   Tel: +90 342 611 2666 / 125

   E-Posta: demetdogan@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:  

   Öğr. Gör. Adem MERT


   Tel: +90 342 611 2666 / 129

   E-Posta: ademmert@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:                                                                                                  

                                  

   Öğr. Gör. Aydın ATAKAN


   Tel: +90 342 611 2666 /

   E-Posta: aydinatakan@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:           

 

 

  

   Öğr. Gör. Halil Uğur AYTEKİN


   Tel: +90 342 611 2666 / 119

   E-Posta: haytekin@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:     

 

 

   Öğr.Gör. Mürşit Ömür KOYUNCU


   Tel: +90 342 611 2666 / 128

   E-Posta: mursitkoyuncu@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:  

 

  Öğr.Gör. Ömer ÇELİK


   Tel: +90 342 611 2666 / 110

   E-Posta: omercelik@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:  

 

 

 

   Öğr.Gör. Zuhal ÖZKAN


   Tel: +90 342 611 2666 / 126

   E-Posta: zuhalozkan@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları: