• 0 342 611 26 66

Öğr.Gör. Ömer ÇELİK


   Tel: +90 342 611 2666 / 110

   E-Posta: omercelik@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:  

 

   Öğr. Gör. Aydın ATAKAN


   Tel: +90 342 611 2666 /

   E-Posta: aydinatakan@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları:           

 

 

Öğr. Gör. Halil Uğur AYTEKİN


   Tel: +90 342 611 2666 / 119

   E-Posta: haytekin@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları: