• 0 342 611 26 66

  Öğr. Gör. Erkan ÖZDEMİR


   Tel: +90 342 611 2666 / 107

   E-Posta: erkanozdemir@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler                         

 

  

Araştırma Konuları: Meslek Etiği, Araştırma Yöntemleri, Bilgi Erişim, Bilgi Hizmetleri, Bilgi Yönetimi, Elektronik Belge Yönetimi, Yazışma Teknikleri, Sistem Analizi, Veri Tabanları