• 0 342 611 26 66

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı

 

 

Öğr.Gör. Ömer ÇELİK

Tel: +90 342 611 2666 / 110

   E-Posta: omercelik@gantep.edu.tr

   Özgeçmiş ve Eserler

 

   Araştırma Konuları: