• 0 342 611 26 66

      

 

 

      Enformasyon ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, bilgi ve bilgisayar okuryazarlığının önemini arttırmıştır. Bu gelişmeler ışığında, bilgiye duyulan ihtiyaç oranı artmakta ve bilgiye erişim yöntemleri değişmektedir. Bilgiye erişim yöntemlerini doğru kavrayabilen organizasyonlar, bulundukları pazar içerisinde avantajlı bir konumda yer alarak rekabet etme gücünü ellerinde bulunduracaktır. Bilgisayar Kullanımı Bölümü, organizasyonların doğru bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlamak için alanında uzman bireyler yetiştirme hedefini benimsemektedir. Ayrıca bölümün temel hedefleri arasında, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, hızlı düşünerek doğru kararlar alabilen ve teknolojiyi takip ederek kendini sürekli geliştiren bireyleri iş piyasasına kazandırmak bulunmaktadır.

 

       Bilgisayar Kullanımı Bölümü bünyesinde ön lisans düzeyinde eğitim Bilgi Yönetimi Programı'nda verilmektedir. Program ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için programlar sekmesini veya aşağıda verilen butonu kullanabilirsiniz.

 

 

BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ