• 0 342 611 26 66

BİLGİ YÖNETİMİ

      2017 yılında Gaziantep Üniversitesi, Araban Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Bilgi Yönetimi Programı, bilgi teknolojileriyle ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik açılan bir ön lisans programıdır. Öğrenciler, iki yıl sürecek olan eğitim sürecini başarıyla tamamladıktan sonra ön lisans diploması ve meslek elemanı ünvanı almaya hak kazanır. Diploma almaya hak kazanan mezunlar, kamu kurumlarında veya özel sektöre bağlı işletmelerde "Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı" ünvanıyla ara eleman olarak çalışmaya başlayabilir ya da "Dikey Geçiş Sınavı (DGS)"ndan geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görmeye devam edebilir.

 

PROGRAM PROFİLİ

     Bilgi Yönetimi Programı, ülkemizde hızla gelişip, büyüyen bilişim sektörünün ihtiyacı olan bilgisayar kullanımı, donanım bakım ve onarımı işletim sistemleri, bilgisayar ağ sistemleri, temel düzeyde yazılım geliştirilmesi alanlarında bilgi ve becerileriyle donatılmış, alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilen ve sorunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

     Bilgi Yönetimi eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme tasarım, bilgisayar bilimleri gibi farklı çalışma alanları arasında birleştirici bir alan niteliğindedir. Bu sebeple ülkemizin genel olarak yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu ve yeni gelişmekte olan alanlardan biridir. Bilgi Yönetimi programının temel amacı; bilgi işlem teknolojilerinin temel kavramlarına hakim olan ve bu alanda teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve uygulama kabiliyetine sahip, yazılım ve donanım olarak yeni çıkan teknolojik ürünler arasında kıyas yapabilen, yazılım ve donanım sorunlarını analiz edebilen ve yeni yazılım, donanım tasarımları yapabilen, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek kadar donanımlı, nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

     Lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmek ve 2 yıllık meslek yüksekokulunun “Bilgi Yönetimi” programını tercih ederek yeterli “YGS-6” puanını almak gerekmektedir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

     Bilgi Yönetimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 120 AKTS karşılığı tüm dersleri 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile geçmesi ve stajını (30 iş günü) başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (Çıktıları)

 

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
 2. Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 3. Disiplinler arası da dâhil takımlarda çalışma becerisi
 4. Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 5. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 7. Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
 8. Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 9. Etkin iletişim kurma becerisi
 10. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 11. Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 12. Yabancı dilde iletişim kurma becerisi
 13. Mesleki özgüven becerisi
 14. Girişimcilik Becerisi

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

 

1.   İki yıllık Bilgi Yönetimi programından mezun olan öğrenciler, 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yaparak lisans mezunu olduklarında, gerek devlete ait gerekse de özel sektöre ait kurum veya şirketlerde meslek elemanı olarak çalışabilirler.

2.   İhtiyaç halinde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alabilirler.

3.   Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Eğitimde Büro Yönetimi, Genel işletme, İşletim Sistemleri, Masaüstü Yayıncılık, işlem tabloları, Çoklu Ortam Uygulamaları, Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma, Yönetim ve Organizasyon, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, İşletme Yönetimi, iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi) derslerle işletmelerin ihtiyaç duydukları ara eleman açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.

4.   Devlet kurum veya kuruluşlarında çalışmak için KPSS’ye girme ve yeterli puanı alma şartı bulunmaktadır.

5.   İki yıl süreli Bilgi Yönetimi önlisans programından mezun olan öğrenciler, “Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanı alabilecekler ve tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının pek çok bölümlerinde meslek elemanı olarak çalışabileceklerdir.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Bilgi Yönetimi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda  aşağıda verilen üst kademeye yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. 

 

DGS ile geçilebilecek üst kademe programlar:

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

(Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/tablo-2_24052017.pdf)