• 0 342 611 26 66

BİTKİ KORUMA PROGRAMI

Bitki Koruma programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde kurulmuştur.

Programının amacı; bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle olan ilişkileri yanında bu etmenler ile kültürel, fiziksel, mekanik, yasal, biyoteknik, kimyasal, biyolojik ve entegre mücadele yöntemleri, pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerine olan etkileri konularında önlisans düzeyinde eğitim vererek kamu ve özel sektörün ara eleman gereksinimini karşılamaktır. 

Programımız;  bitki koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin modern bilgi ile donanmış, yeterli deneyime sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:

Mezun öğrenciler "Bitki Koruma Teknikeri" ünvanını alırlar.
1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde,
2. Tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda,
3. Tarımsal İlaç Bayii açabilme gibi istihdam alanları vardır.

Programa devam eden öğrenciler ikinci yılın sonunda ÖSYM tarafında yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) başarılı olmaları halinde Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.  

Dikey Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Bölümleri:
1. Bitki Koruma
2. Bahçe Bitkileri
3. Tarla Bitkileri 
4. Orman Mühendisliği
5. Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Ayrıca; 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İktisat veya İşletme Bölümlerinin lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırarak dört yıllık fakülte diplomasına sahip olabilirler.