• 0 342 611 26 66

AMAÇ

0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi yetiştirmektir. Öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okul öncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, program uygulama ve denetleme; programın çocuğa, ailelere ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesi verilmektedir.

 

DERECE SEVİYESİ

Ön lisans

 

STAJ

Kurum dışında 30 iş günüdür. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl ve İlçe okullarında, çocuk yuvası, kreş ve anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ile eğitim ve uygulama okullarında stajlarını tamamlayabilirler.

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmek ve 2 yıllık meslek yüksekokulunun “Çocuk Gelişimi” programını tercih ederek yeterli “YGS-4” puanını almak gerekmektedir.

Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi mezunu olanlar ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Bölüme kabul edilen bir öğrencinin yükseköğrenimde önceden almış olduğu dersler varsa, kredisi ile içeriği uygun olanlardan muaf sayılırlar.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Çocuk Gelişimi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 120 AKTS karşılığı tüm dersleri 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile geçmesi ve stajını (30 iş günü) başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

 

PROGRAM PROFİLİ

Çocuk Gelişimi Programı’nın amacı, normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra, özel eğitime gereksinim duyan, korunmaya muhtaç ve hasta çocukların erken yaşlardan itibaren her alandaki gelişimlerini (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal alanlar ve özbakım becerileri) izleyip, eğitimlerini üstlenebilecek, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmektir. 

Bu programa başvuracak öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Kız Meslek Liselerinin ilgili programlarından (Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) mezun olan öğrenciler olacağı için gençlerimize eğitim ve iş olanağı sağlanacak ve ileride görev alacakları resmi ve özel kurumlarda hizmet kalitesi arttırılacaktır.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (Çıktıları)

 1. Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramlara hakim, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek yeterli teorik ve pratik eğitime sahip olurlar.
 2. Özel eğitim kurumu, okul öncesi eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
 3. Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
 4. Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
 5. Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
 6. Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
 7. Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
 8. Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
 9. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
 10. Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
 11. Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
 12. Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
 13. Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

1-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl ve İlçe okullarında çalışabilir.

2-Kreşlerde çalışabilir.

3-Çocuk yuvalarında çalışabilir.

4-Anaokulu, ana sınıfı, gibi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilir.

5-Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Çocuk Gelişimi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Eğitim Fakültelerinin çeşitli bölümlerine ve Sosyal Hizmetler Yüksek Okuluna) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca Ön lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.