• 0 342 611 26 66

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

 

BÖLÜMÜN AMACI:

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nün temel amacı; bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün araştırma/geliştirme destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

 

PROGRAMLAR

Bitki Koruma Programı

Organik Tarım Programı

 

VİZYON:
Verilen disiplinli ve üst düzey eğitim-öğretim ile üstleneceği görevi başarıyla yürütebilecek, donanımlı, sektöre hazır, kaliteli ve nitelikli ara kadro elemanların yetiştirilmesi.

MİSYON:

Öğrencilerimizin, Bitkisel ve Hayvansal Üretim alanında  ihtiyaçlara cevap verecek donanımlı, problemleri bilen ve çözüm üretebilen teknik ara elamanlar yetiştirerek ülke tarım ve hayvancılığının gelişmesine, yüksek kalitede ve miktarda ürün elde edilmesine katkı sağlamak.

 

PROGRAM DİLİ:
Türkçe


BÖLÜM TANIMI:

Bu program, hayvan yetiştiriciliği, bakımı, beslemesi, ıslahı ve sağlığıyla ilgili derslerden oluşmaktadır. Öğrencilere konuyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verir.

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI:

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.

 

ÖNCEKI ÖĞRENMENİN TANINMASI:

Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Gaziantep Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili MYO müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


MEZUNİYET ŞARTLARI:

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda tekniker olarak, özel çiftliklerde, karma yem üreten fabrikalarda ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçi örgütlerinde çalışabilmektedirler.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ:

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir.