• 0 342 611 26 66

Toprak Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak,

 

  • Laboratuvarda çalışan personelin nitelikleri

 

  • Tüm ölçüm ekipmanlarının periyodik olarak kalibrasyonu

 

  • Gizlilik esasları çerçevesinde uygun analiz metodu kullanılarak doğru analiz raporu sunulması İzlenebilirlik

 

  • Kullanılan analiz metotlarının doğruluklarının periyodik olarak kontrol edilmesi

 

  • Doğru raporlama ve kayıt sistemi

 

  • Müşteri istek ve şikayetlerinin uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi

gibi birçok konu takip edilerek kaliteli, doğru, hızlı ve gizlilik esasları çerçevesinde hizmet sunulması sağlanmaktadır.