• 0 342 611 26 66

Program Ders Kataloğu

1. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
TURK101 Türk Dili I Zorunlu 2+0 2 2
YDBİ 101 Yabancı Dil I Zorunlu 2+0 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi I Zorunlu 1+0 1 1
GME100 Genel ve Mesleki Etik Zorunlu 2+0 2 2
ACG101 Çocuk Gelişimi I Zorunlu 3+0 3 6
ACG103 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3+0 3 3
ACG105 Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2+0 2 3
ACG107 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Zorunlu 3+0 3 4
ACG109 Çocukla İletişim ve Beden Dili Zorunlu 2+0 2 3
ACG111 Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi Zorunlu 2+0 2 3
GOS101 Sağlıklı Yaşam ve Spor Seçmeli 1+1 0 1
Toplam 22 30
           
2. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
TURK102 Türk Dili II Zorunlu 2+0 2 2
YDBİ102 Yabancı Dil II Zorunlu 2+0 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi II Zorunlu 1+2 2 2
ACG102 Çocuk Gelişimi II Zorunlu 3+0 3 6
ACG104 Çocuk ve Oyun Zorunlu 2+0 2 3
ACG106 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2+0 2 2
ACG108 Erken Çocukluk Döneminde Program ve Yaklaşımlar Zorunlu 2+0 2 3
ACG110 Aile Eğitimi Zorunlu 2+0 2 3
ACG112 Çocuk Edebiyatı ve Medya Zorunlu 2+0 2 3
MUP100 Mesleki Uygulama Projesi Seçmeli 0+0 0 4
Toplam 19 30
           
3. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
AİİT201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0 2 2
ACG201 Özel Eğitim I Zorunlu 3+0 3 5
ACG203 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I Zorunlu 0+6 3 6
ACG205 Çocukta Bilim ve Teknoloji Zorunlu 2+0 2 3
ACG207 Eğitimde Araç ve Gereç Geliştirme Zorunlu 2+1 3 4
ACG209 Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Zorunlu 2+0 2 3
ACG211 Davranış Yönetimi Zorunlu 2+0 2 3
ACG011 Çocuk ve Müzik Seçmeli 2+0 2 2
ACG013 Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik Eğitimi Seçmeli 2+0 2 2
Toplam 21 30
           
4. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
AİİT202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0 2 2
ACG202 Özel Eğitim II Zorunlu 3+0 3 5
ACG204 Çocuk Hakları ve Koruma Zorunlu 2+0 2 2
ACG206 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II Zorunlu 0+6 3 6
ACG208 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Zorunlu 3+0 3 4
ACG210 Çocuk ve Drama Zorunlu 1+2 2 4
ACG212 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık Zorunlu 2+0 2 3
ACG012 Sanat Etkinliklerini İzleme Seçmeli 2+0 2 2
ACG014 Çocuk Animatörlüğü Seçmeli 1+1 2 2
Toplam 21 30
           
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
GOS101 Sağlıklı Yaşam ve Spor Seçmeli 1+1 0 1
GOS103 Temel Spor Uygulamaları Seçmeli 1+1 0 1
GOS105 Müzik Seçmeli 1+1 0 1
GOS107 Türk Halk Oyunları Seçmeli 1+1 0 1
           
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
AED100 Endüstriye Dayalı Eğitim Seçmeli 0+0 0 4
MUP100 Mesleki Uygulama Projesi Seçmeli 0+0 0 4
           
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
ACG015 Çocuk İstismarı ve İhmali Seçmeli 2+0 2 2
ACG017 Sosyolojiye Giriş Seçmeli 2+0 2 2
ACG019 Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Etkinlikleri Seçmeli 2+0 2 2
Toplam 6 6
           
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
ACG016 Seminer Seçmeli 2+0 2 2
ACG018 Duyu Eğitimi Seçmeli 2+0 2 2
ACG020 Temel Tasarım Seçmeli 2+0 2 2
Toplam 6 6