• 0 342 611 26 66

Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, mesleki açıdan yetkin, teori ve uygulamayı birleştirebilen, bağımsız karar verme becerisi olan, kültürel değerlere saygılı ve kaliteli hizmet veren bireyler yetiştirmektir.