• 0 342 611 26 66

Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Veteriner Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerine) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler

Mezunların Çalışma Alanları:

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde
 • Veteriner klinikleri
 • Kanatlı yetiştiriciliği yapan sektörlerde
 • Pet ve süt hayvancılığı yapan işletmelerde
 • İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda
 • Hayvan hastanelerinde
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Enstitülerde
 • Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde
 • Yem fabrikalarında
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Suni Tohumlama yapan kurum ve kuruluşlarda
 • Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarlarında
 • Hayvancılık danışmanlık bürolarında
 • Gıda üretimi yapan işletmelerde
 • Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde
 • İlaç deposu departmanlarında
 • Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.