• 0 342 611 26 66

Program Ders Kataloğu

 

1. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T+U Kredi AKTS
TURK101 Türk Dili-I Zorunlu 2+0 2 2
YDBİ101 İngilizce-I Zorunlu 2+0 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I Zorunlu 1+0 1 1
GME100 Genel ve Mesleki Etik Zorunlu 2+0 2 2
AMT101 Matematik-I Zorunlu 2+0 2 2
ABL101 Bilgisayar-I Zorunlu 1+1 2 2
AOT101 Genel ve Teknik İletişim Zorunlu 1+1 2 3
AOT103 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Zorunlu 4+0 4 4
AOT105 Zooloji Zorunlu 2+0 2 4
ABT101 Botanik Zorunlu 3+0 3 3
A0T107 Genetik Zorunlu 2+0 2 4
GOS101 Sağlıklı Yaşam ve Spor Zorunlu 1+1 0 1
AKTS kredisi toplamı: 24 30
           
2. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T+U Kredi AKTS
TURK102 Türk Dili II Zorunlu 2+0 2 2
YDBİ102 Yabancı Dil II Zorunlu 2+0 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi Zorunlu 1+2 2 2
MUP100 Mesleki Uygulama Projesi Zorunlu 0+0 0 4
ABL102 Bilgisayar 2 Zorunlu 1+1 2 2
AMT102 Matematik 2 Zorunlu 2+0 2 2
AOT102 Ekoloji Zorunlu 2+0 2 3
AOT104 Organik Tarımın Genel İlkeleri Zorunlu 2+0 2 3
AOT106 Hayvansal Üretim İlkeleri Zorunlu 2+1 3 3
AOT108 Bitkisel Üretim İlkeleri Zorunlu 2+1 3 4
AOT110 Tarım ve Çevre Zorunlu 2+0 2 3
AKTS kredisi toplamı: 22 30
           
3. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T+U Kredi AKTS
AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2+0 2 2
AOT201 Tarımsal Yapılar ve Sulama Zorunlu 2+1 3 3
AOT203 Çayır Mera Yem Bitkileri Zorunlu 2+1 3 3
AOT205 Organik Ürünleri İşleme Teknolojisi Zorunlu 2+0 2 3
AOT207 Gübreler ve Gübreleme Zorunlu 1+1 2 2
AOT209 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Zorunlu 2+0 2 3
AOT211 Tohum Teknolojileri Zorunlu 3+0 3 3
AOT213 Tarımsal Mekanizasyon Zorunlu 2+0 2 2
AOT215 Organik Ürünlerin Pazarlanması Zorunlu 2+0 2 3
AOT217 Bitki Koruma Zorunlu 3+0 3 4
AOT013 Zeytin Yetiştiriciliği Seçmeli 2+0 2 2
AKTS kredisi toplamı: 26 30
           
4. Yarıyıl Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T+U Kredi AKTS
AİİT202 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-II Zorunlu 2+0 2 2
AOT202 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 3+0 3 4
AOT204 Bahçe Bitkileri Zorunlu 3+0 3 3
AOT206 Fide ve Fidan Yetiştiriciliği Zorunlu 2+1 3 4
AOT208 İşletme Yönetimi Zorunlu 2+0 2 2
AOT210 Kalite Güvence Standartları Zorunlu 1+1 2 2
AOT212 Ürünlerin Muhafaza, Ambalaj ve Taşınması Zorunlu 2+0 2 2
AOT214 Tarla Bitkileri Zorunlu 3+0 3 4
AOT216 Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Zorunlu 2+0 2 3
AOT218 Arıcılık ve Tozlaşma Seçmeli 2+0 2 2
AOT014 Bahçe Bitkilerinde Son Gelişmeler Seçmeli 2+0 2 2
AKTS kredisi toplamı: 26 30
           
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
GOS101 Sağlıklı Yaşam ve Spor Seçmeli 1+1 0 1
GOS103 Temel Spor Uygulamaları Seçmeli 1+1 0 1
GOS105 Müzik Seçmeli 1+1 0 1
GOS107 Türk Halk Oyunları Seçmeli 1+1 0 1
           
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
AED100 Endüstriye Dayalı Eğitim Seçmeli 0+0 0 4
MUP100 Mesleki Uygulama Projesi Seçmeli 0+0 0 4
           
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
AMOT 013 Zeytin Yetiştiriciliği Seçmeli 2+0 2 2
Toplam 2 2
           
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Ders Kodu Ders Adı Z / S T /U KREDİ AKTS
AMOT 012 Girişimcilik Seçmeli 2+0 2 2
AMOT 014 Bahçe Bitkilerinde Son Gelişmeler Seçmeli 2+0 2 2
Toplam 4 4